тригонометријске функције правоуглог троугла

У правоуглом троуглу постоје два оштра угла. Као што знамо, њихов збир је увек 90 степени.

Постоји много правоуглих троуглова са једнаким одговарајућим угловима. Али, само им је једно заједничко: а то је однос одговарајућих страница. Сваки такав однос повезан је са углом. Рецимо, ако поделите наспрамну страницу једног оштрог угла у том троуглу са хипотенузом, добићете број који је исти за све такве правоугле троуглове. Тај број се назива синус (тог) угла. Међутим, ако оделите налеглу страницу тог оштрог угла правоуглог троугла опет са хипотенузом, добићете косинус тог угла. Није ту крај. Ако у однос ставите наспрамну катету и налеглу катету за тај оштар угао добићете тангенс угла. А реципрочно: ако поделите налеглу са наспрамном добићете котангенс тог истог угла. Дакле, спменуте функцције синус, косинус, тангенс и котангенс се једном речју називају тригонометријским функцијама. Све горе наведено представља дефиницију споменутих функција. Дакле, аргумент ових функција је угао.

Advertisements

Експоненцијална функција

Експоненцијална функција може бити растућа или опадајућа у зависности од базе експоненцијалне функције. Ако је база већа од 1, она је растућа али ако је база између 0 и 1 она је опадајућа……

У једначини експоненцијалне функције, независно променљива се увек налази у изложиоцу (експоненту) степена. Експоненцијалним растом је описано размножавање бактерија и многе друге појаве. Један човек по имену Сета је одушевио индијског цара шахом а за узврат је овај му тражио једно зрно пшенице на једном пољу табле а за свако следеће двоструко више него претходно. На крају би то био амбар пшенице!